top of page

LEGOTILLVERKNING​

VASA Bryggeri kan också ta sig an externa uppdrag som beredning, tappning, lagerhållning, pallhantering och logistikklösningar för andra drycker och dryckesaktörer med PET-förpackningar inom kategorin alkoholfri, kolsyrad läsk och kolsyrat eller stilla vatten samt funktionella klara drycker.

 

Företaget har förutom en modern tillverkning dessutom lagerföring i larmade, försäkrade och godkända lagerlokaler som är skatteupplagsklassade.

Produkterna tillverkas vid VASA Bryggeris produktionsanläggning i Njurunda (Sundsvalls kommun) och är tillverkade på ett högkvalitativt vatten och bidrar till en mycket fräsch och naturlig smakupplevelse. Framställningen av legoproduktionen sker i en högteknologisk produktions-anläggning med egen flaskblåsning In-Line och med en kapacitet om 6 000 – 9 000 flaskor per producerad timme på befintlig anläggning.

Produktionen sker miljöeffektivt där bland annat flaskorna som blåses upp i linjen är det första moment i produktionslinjen, vilket nu resulterar i över 250 000 färre transportkilometer av tomflaskor varje år.

Vi bulkar det svenska sockret i hela tankbilsekipage och tankar in 40 000 liter i vår anläggning vid varje påfyllnadstillfälle och med denna samordning och logistikeffektivitet sparar företaget ytterligare 70 000 kilometer varje år.

VASA Bryggeri jobbar alltså i miljöfokus på logistiksidan och med hög miljöstandard för minimerade koldioxidutsläpp samt nyttjande av endast fossilfri produktion genom el- och trycklusdrivna enheter som ingår i tillverkningsledet.

Hela kedjan från inköp till produktion och färdig produkt skall vara så hållbar och klimatsmart som möjligt och med noggranna kvalitetskontroller garanteras produkter av allra högsta kvalitet med fullständig spårbarhet i båda riktningarna.

Noggrant utvalda insats- och råvaror från Sverige i kombination med ett av världens finaste vaLen utgör grunderna för företagets högkvalitativa produkter till våra uppdragsgivare.

Vattnet har exemplariska värden och tas direkt från närliggande Nolby källa i Kaptensdalen vid älven Ljungans dalgångar, beläget i det norrländska Njurunda.

Vattnet kommer ursprungligen från Ljungdalen i de jämtländska fjällen.

Det rinner nedströms Ljungan och dräneras igenom de mineralrika sandbankarna i älvens dalgångar och filtreras på eL naturligt sätt i dess olika sediment innan de når ner till de underjordiska ”sjöar” under Ljungan som fungerar som naturens egna reservoarer innan VASA Bryggeri sedan pumpar upp detta i ledningar genom vattenbolaget Mittsverige Vattens försorg, vilka även står som garant för såväl vattnets kvalitet så som kvantitet.

Vattentäkten och källan är helt PFAS-fri och reglas inte på något sätt vad gäller maximerade upptagningsvolymer, vilket borgar för god potential.

Det är detta vatten som VASA Bryggeri använder i sin framställning av drycker och är alltså ett utsökt bra vatten med excellenta vattenvärden (mg/liter):

- Vätekarbonat 90 mg/l

- Fluorid 0,34 mg/l

- Klorid 2 mg/l

- Sulfat 9,2 mg/l

- Kalium <2 mg/l

- Natrium <2,8 mg/l

Då vattnet är en viktig del som arombärare i alla former av dryck har bolaget sin fördel genom sin belägenhet med tillgång till ett högkvalitativt vatten.

Genom det goda vattnet som huvudråvara samt andra väl formulerade insatsvaror ger dessa komponenter drycker en mycket fräsch och naturlig smakupplevelse i företagets produkter.

VASA Bryggeri har för intresserade kunder flera kända referenskunder att uppvisa.

Välkommen att kontakta oss för en dialog hur vi skall kunna vara Er behjälpliga att tillverka Era goda drycker och med det stärka Ert varumärke!

bottom of page