Meny
ANSÖK OM SPONSRING

Har du ett företag, är representant för en förening eller klubblag som söker sponsring för ett kommande event eller projekt?
VASA Bryggeri välkomnar alla att söka!

Andelen av budgeten som är avsatt för sponsring är begränsad och det kommer alltid att göras ett urval av inkomna ansökningar, vilket betyder alla sökande inte kommer att få sponsring även om de uppfyller kraven.

För att ansöka om sponsring, fyll i formuläret nedan. Vi läser alla ansökningar och återkommer sedan till angiven kontaktperson med vårt beslut.
KRAV FÖR ANSÖKAN

För att få sponsring från VASA Bryggeri så måste ditt företag eller förening uppfylla följande krav:

• Nolltolerans mot diskriminering, mobbning och kränkande särbehandling.
• Gott rykte - gäller både verksamheten i sig samt personer förknippade med verksamheten.
• Tydlig verksamhetsbeskrivning.

Motprestation vid beviljad sponsringsansökan är att VASA:s logotyp är synlig i samband med sponsringstillfället i form av tryck, digital publicering eller efter annan överrenskommelse.
ANSÖKNINSDATUM

Datum för marknadsgruppens behandling av sponsorsärenden:

31 januari
27 mars
29 maj
28 augusti
29 november

Svar på förfrågan kommer normalt inom en vecka efter utsatt datum.


Vilken typ av sponsring söker du?


VASA Bryggeri
Västbovägen 7
862 41 Njurunda
Telefon +46(0)60 17 11 00
info@vasabryggeri.se
www.vasabryggeri.se